Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Współpracujemy z:


certyfikat on-line
Strona główna » Dla wierzyciela » Monitoring należności
 Monitoring należności

Celem Monitoringu Należności jest zapewnieniem regularności w spłatach należności, niedopuszczenie do powstania opóźnień w płatnościach są to działania tak zwane prewencyjne. Monitoring Należności prowadzony jest zgodnie z zaleceniami naszego klienta tzn pod marką Windykator Polska lub też jako nasz klient.


Monitoring Należności to narządzie dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów (kontrahentów). W związku z tym, nawet krótkie kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować powstawanie poważnych zatorów płatniczych. Wprowadzenie monitoringu bieżących należności skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej, wyrobieniem dyscypliny płatniczej u odbiorców oraz obniżeniem kosztów obsługi klientów przez znaczące zmniejszenie liczby należności trudno ściągalnych w portfelu. 

Z monitoringu należności korzystają zarówno firmy posiadające klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Monitoring należności prowadzony jest na dwóch etapach: 
1.Przed upływem terminu płatności. Kontakt telefoniczny z kontrahentem odbywa się jeszcze przed nadejściem terminu zapłaty, np. na 2-5 dni przed terminem płatności. W trakcie rozmowy telefonicznej kontrahent zostaję poinformowany o wystawionej fakturze na określoną kwotę oraz o zbliżającym się terminie zapłaty. Przypomnienie o terminie płatności ma cel prewencyjny i zapobiega opóźnieniom w regulowaniu należności.2.Monitoring należności z bardzo krótkim okresem przeterminowania. Dotyczy sytuacji, gdy dłużnik zalega z zapłatą należności nie dłużej niż 30 dnia od upływu wymagalności.

Działania podejmowane przez Windykator Polska polegają na permanentnym kontakcie z dłużnikiem poprzez częste rozmowy telefoniczne oraz wysyłkę wezwań do zapłaty. Efektem jest uzyskanie szybkiej spłaty powstałego zadłużenia oraz przeciwdziałanie występowaniu takiej sytuacji w przyszłości.
wykonanie choruzy.pl © 2010