Strict Standards: Resource ID#7 used as offset, casting to integer (7) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#7 used as offset, casting to integer (7) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#7 used as offset, casting to integer (7) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#8 used as offset, casting to integer (8) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#8 used as offset, casting to integer (8) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#8 used as offset, casting to integer (8) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#9 used as offset, casting to integer (9) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#9 used as offset, casting to integer (9) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#9 used as offset, casting to integer (9) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#10 used as offset, casting to integer (10) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#10 used as offset, casting to integer (10) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#10 used as offset, casting to integer (10) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68
WindykatorPolska.pl - Strona główna

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.


Strict Standards: Resource ID#19 used as offset, casting to integer (19) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58
Współpracujemy z:


certyfikat on-line

Strict Standards: Resource ID#21 used as offset, casting to integer (21) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#21 used as offset, casting to integer (21) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#21 used as offset, casting to integer (21) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68
Strona główna

Strict Standards: Resource ID#22 used as offset, casting to integer (22) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#22 used as offset, casting to integer (22) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#22 used as offset, casting to integer (22) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#24 used as offset, casting to integer (24) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#24 used as offset, casting to integer (24) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#24 used as offset, casting to integer (24) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#25 used as offset, casting to integer (25) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#25 used as offset, casting to integer (25) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#25 used as offset, casting to integer (25) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#26 used as offset, casting to integer (26) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#26 used as offset, casting to integer (26) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#26 used as offset, casting to integer (26) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68
 Strona główna

 <2012-03-07 13:57:42> WINDYKACJA POLUBOWNA, czyli jak uniknąć drogi sądowej przy dochodzeniu wierzytelności

WINDYKACJA POLUBOWNA, czyli jak uniknąć drogi sądowej przy dochodzeniu wierzytelności.

 

 

W dobie kryzysu gospodarczego narasta problematyka nie wywiązywania się przez Przedsiębiorców ze swoich zobowiązań finansowych oraz związanych z tym problemów Wierzycieli w odzyskiwaniu swoich należności za wykonane usługi lub dostarczony towar. Takie unikanie płatności przez dłużników pociąga to za sobą konieczność skorzystania z usług firm zewnętrznych specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń. Odzyskiwaniem należności  zajmują się m.in. firmy windykacyjne. Windykację można zlecić już po upływie terminu wymagalności, a jej skuteczność zależy od szybkości podjęcia działań zmierzających do egzekucji długu, a im szybciej tym lepiej.

 

 

Windykację możemy podzielić na polubowną tzw. przedsądową oraz sadową, która wykorzystywana jest w przypadku braku chęci ze strony dłużnika w spłacie swoich zobowiązań. Celem postępowania sądowego jest wówczas uzyskanie wyroku sądowego bądź nakazu zapłaty, który będzie nas uprawniał do egzekucji komorniczej.

Wcześniej jednak- przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego- warto powierzyć firmie windykacyjnej podjęcie próby polubownego załatwienia sporu oraz wyegzekwowania długu. Jak się okazuje taki sposób załatwienia sprawy może przynieść więcej korzyści dla Wierzyciela niż windykacja sądowa, która jest drogą ostateczną.

 

Wyspecjalizowana firma, w imieniu Wierzyciela dochodzi jego roszczeń kontaktując się z dłużnikiem i podejmując próbę wyegzekwowania wierzytelności. Głównym narzędziem windykacji polubownej jest pisemny oraz telefoniczny kontakt z dłużnikiem. Kontakt pisemny następuje w formie monitów bądź wezwań wzywających do płatności, kontakt telefoniczny- przy zachowaniu technik negocjacji i mediacji dąży do nakłonienia dłużnika do polubownej spłaty zadłużenia. Głównymi celami zastosowania powyższych technik jest przypomnienie o obowiązku zapłaty, ustalenie sytuacji materialnej dłużnika,  uznanie długu przez dłużnika oraz ustalenie konkretnego harmonogramu spłat. W dalszych etapach zastosowanie może mieć kontakt osobisty z dłużnikiem zwany windykacja bezpośrednią. Technika ta ma zastosowanie w przypadku dłużników, którzy nie reagują na monity telefoniczne oraz pisemne, i związana jest ze zdyscyplinowaniem dłużnika w spłacie zobowiązań oraz skłonieniem go do spłaty zadłużenia. W formie pisemnej ugody bądź porozumienia z dłużnikiem zostaje uznane zadłużanie oraz ustalony harmonogram i warunki spłat, a także ustalenie dodatkowych konsekwencji związanych z brakiem terminowej płatności np. zapłata należnych odsetek za płatność po terminie.

 

Negocjacje z dłużnikiem warto zlecić profesjonalistom, gdyż może to procentować w dalszych kontaktach, zwłaszcza gdy bierzemy pod uwagę możliwości dalszej współpracy. Warto zatem pamiętać o celu, który chcemy osiągnąć korzystając z usług firmy zewnętrznej, w pierwszej kolejności jest to odzyskanie należności, ale również ważne pozostaje utrzymanie dobrych relacji biznesowych z kontrahentem. Zasadniczo występując na drogę postępowania sądowego , nie tylko tracimy dobre wzajemne relacje z klientem, ale często też tracimy klienta.

 

Reasumując powyższe windykacja na etapie polubownym ma wiele zalet, z których najważniejsza opiera się na utrzymaniu pozytywnych relacji z klientem oraz nie generuje wysokich kosztów, gdyż za swoje działania firma windykacyjna pobiera wynagrodzenie, które jest prowizją od odzyskanych wierzytelności. W wyniku badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową skuteczność windykacji wzrasta, a w przypadku długów nie starszych niż 30 dni może być zbliżona nawet do 100 procent.

Dodał: admin - 2012-03-07 13:57:42

Strict Standards: Resource ID#28 used as offset, casting to integer (28) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#28 used as offset, casting to integer (28) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#28 used as offset, casting to integer (28) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68
wykonanie choruzy.pl © 2010