Strict Standards: Resource ID#7 used as offset, casting to integer (7) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#7 used as offset, casting to integer (7) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#7 used as offset, casting to integer (7) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#8 used as offset, casting to integer (8) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#8 used as offset, casting to integer (8) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#8 used as offset, casting to integer (8) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#9 used as offset, casting to integer (9) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#9 used as offset, casting to integer (9) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#9 used as offset, casting to integer (9) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#10 used as offset, casting to integer (10) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#10 used as offset, casting to integer (10) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#10 used as offset, casting to integer (10) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68
WindykatorPolska.pl - Strona główna

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.


Strict Standards: Resource ID#19 used as offset, casting to integer (19) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58
Współpracujemy z:


certyfikat on-line

Strict Standards: Resource ID#21 used as offset, casting to integer (21) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#21 used as offset, casting to integer (21) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#21 used as offset, casting to integer (21) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68
Strona główna

Strict Standards: Resource ID#22 used as offset, casting to integer (22) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#22 used as offset, casting to integer (22) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#22 used as offset, casting to integer (22) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#24 used as offset, casting to integer (24) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#24 used as offset, casting to integer (24) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#24 used as offset, casting to integer (24) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#25 used as offset, casting to integer (25) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#25 used as offset, casting to integer (25) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#25 used as offset, casting to integer (25) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#26 used as offset, casting to integer (26) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#26 used as offset, casting to integer (26) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#26 used as offset, casting to integer (26) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68
 Strona główna

 <2012-05-11 14:22:01> Zmiany w dochodzeniu roszczeń w obrocie gospodarczym

Zmiany w dochodzeniu roszczeń w obrocie gospodarczym w związku z nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

 

Dnia 3 maja 2012 roku weszła w życie nowelizajca Kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzone zmiany przewidują nowe rozwiązania normatywne dotyczące kilku zagadnień, jednakże najbardziej przełomowa z wprowadzonych zmian polega na likwidacji odrębnej procedury gospodarczej, przeznaczonej do rozpoznawania sporów gospodarczych. Od tego momentu sprawy między przedsiębiorcami będą rozstrzygane zgodnie z regułami ogólnymi obowiązującymi w procesie cywilnym. Obecnie przyjmuje się, że nie ma uzasadnionych podstaw do utrzymywania odrębnego postępowania procesowego dla spraw gospodarczych. Odchodzi się bowiem od podejścia, że sprawy gospodarcze powinny być poddawane specjalnym rygorom, gdyż występujący w nich przedsiębiorcy jako profesjonaliści w zakresie działalności gospodarczej powinni wykazywać wyższą staranność w prowadzeniu swych spraw, w tym także sądowych, wobec czego można im stawiać w tym względzie wyższe wymagania.

W uzasadnieniu do projektu najnowszej nowelizacji Kodeksu wskazuje się, iż celem zmian jest, z jednej strony uproszczenie struktury postępowania procesowego, natomiast z drugiej strony wprowadzenie mechanizmów, które przyczynią się do usprawnienia i przyspieszenia całego postępowania. Sądy gospodarcze cieszyły się opinią, iż pracowały szybciej niż pozostałe, a pracujący w nich sędziowe wyspecjalizowali się w sprawach gospodarczych. Dlatego też, aby sprostać postawionym celom oraz kierując się motywami uproszczenia i przyspieszenia procedury cywilnej, ustawodawca, przy likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, jednocześnie wprowadził instrumenty prawne niezbędne do szybkiego rozpoznawania wszystkich spraw cywilnych.

Ważnym elementem warunkującym efektywność postępowania cywilnego są działania procesowe stron i uczestników postępowania. Najnowsze zmiany obejmują wprowadzenie regulacji w zakresie nałożenia na strony i uczestników postępowania tzw. ciężaru wspierania postępowania w połączeniu z nowym ujęciem reguł dotyczących prezentacji materiału procesowego przez strony. W obecnym stanie prawnym strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko (art. 6 § 2 k.p.c.).Utrzymana została natomiast zasada, że strony mogą prezentować materiał procesowy do zamknięcia rozprawy, ale jednocześnie przewidziano, że sąd pomijać będzie spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swej winy lub uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w  rozpoznaniu sprawy albo wystąpią inne wyjątkowe okoliczności (art. 217 k.p.c.). Od oceny sądu zależeć będzie, czy strona powołała twierdzenia lub dowód we właściwym czasie, czy też uczyniła to zbyt późno. Reguły te obowiązują także w stosunku do sytuacji, w której strona nie powołała pewnych twierdzeń w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym. Najnowsze regulacje mają skłaniać strony do przytaczania okoliczności faktycznych i powoływania dowodów i twierdzeń możliwie najszybciej. Sprzyjać ma temu również nałożenie na strony ciężaru działania w postępowaniu zgodnie z dobrymi obyczajami.

 

Wraz z nowelizacją k.p.c., Sejm uchwalił zmianę ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przewidziano w niej możliwość tworzenia wydziałów gospodarczych w sądach rejonowych i okręgowych – do rozpoznawania spraw gospodarczych. Mimo braku odrębnej procedury w sprawach gospodarczych, nadal funkcjonować mogą wydziały gospodarcze w sądach powszechnych i nadal możliwe będzie wykorzystanie potencjału sędziów wyspecjalizowanych w orzekaniu w sprawach gospodarczych i mających doświadczenie w tym zakresie.

                                                              autor Sylwia Bińkowska

Dodał: admin - 2012-05-11 14:22:01

Strict Standards: Resource ID#28 used as offset, casting to integer (28) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 58

Strict Standards: Resource ID#28 used as offset, casting to integer (28) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68

Strict Standards: Resource ID#28 used as offset, casting to integer (28) in /home/choruzy/public_html/windykator/inc/db.php on line 68
wykonanie choruzy.pl © 2010